Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017

 

 

Werkzaamheden:

 

De vraag om hulp voor herplaatsing dan wel opvang bleef vrijwel gelijk aan het voorgaande
jaar. Vraag, waaraan we dankzij de inzet van onze vrijwilligers aan konden voldoen.
Kosten en resultaten:
Het aantal eigenaren dat door gebrek aan financiën gedwongen afstand van hun huisdier deden, steeg licht ten opzichte van 2014.  Velen waren niet in staat een bijdrage te leveren voor de door ons te maken onkosten. Dankzij ons noodfonds konden wij toch hulp bieden.

 

Vrijwilligers:

Wij prijzen ons gelukkig met een vaste groep vrijwilligers en mochten in 2015 nog een aantal nieuwe vrijwilligers voor diverse functies  welkom heten.  Ook het bestuur is voltallig. 


Internet:
Gebleken is dat steeds minder huis aan huis bladen de door ons ingezonden kopij van de te herplaatsen dieren, publiceerden.  Door een Facebook pagina aan te maken is dit ondervangen

Wilt u ons graag helpen?