Stichting voor huisdieren Friesland

Welkom op onze site.
Al vanaf 1984 zet de stichting SOS voor huisdieren Friesland zich in voor de dieren.


Onze stichting bemiddelt rechtstreeks van de oude eigenaar naar een nieuw gezin voor een dier waar om welke reden dan ook afstand van gedaan moet worden. Een herplaatsing dus zonder tussenkomst van een asiel met als grote voordeel dat de nieuwe eigenaar een dier krijgt inclusief het verhaal dat erbij hoort. Bovendien wordt het nieuwe baasje met zorg geselecteerd, zodat SOS maar ook de eigenaar weet dat het wel goed zit op het nieuwe adres.
Op onze website vindt u naast de informatie over onze werkwijze en de herplaatsingsprocedures bij het herplaatsen van een huisdier ook de verschillende activiteiten van de stichting.

 

Ons telefoonnummer is  0561 476211 en 0516 421282
Ons e-mail adres sos.sosdier@outlook.com en sosdier@sosdier.nl

 

Secretariaat:

 

e-mail: secr.sos@sosdier.nl

 


Bankrekeningnummer NL73 Rabo 0125947712
t.n.v. Stichting SOS voor huisdieren Friesland te Bakkeveen

 

 

Nieuwsberichten

 

Wilt u ons graag helpen?