Plaatsingprocedure

wilt een huisdier een nieuw thuis aanbieden. Er zijn jaarlijks duizenden honden en katten die op zoek zijn naar een nieuwe baas. U heeft besloten dat u een hond of kat een tweede kans wilt geven, maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk?
Als u een dier heeft gezien op onze website bij  waar u belangstelling voor heeft, dan neemt u allereerst contact op met de Stichting SOS voor Huisdieren Friesland.
Tijdens dit telefoongesprek kunt u alle vragen stellen m.b.t. het dier waarin u interesse heeft en zal men u een aantal vragen stellen om te kunnen achterhalen of het gevraagde huisdier plaatsbaar is in uw gezinssituatie. Tevens zal u de plaatsingsvoorwaarden krijgen uitgelegd. Als tijdens dit gesprek blijkt dat de plaatsing van het dier bij u een goede kans van slagen heeft zult u t.z.t. worden uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek.
Bent u enthousiast en is de huidige eigenaar (voor zover van toepassing) akkoord met u als nieuwe baas, dan zal er een buitendienstmedewerker bij u op huisbezoek komen. Indien ook de buitendienstmedewerker van mening is dat de plaatsing een goede kans van slagen heeft; kan de plaatsingsovereenkomst worden getekend en de overdrachtsbijdrage worden betaald. U kunt het dier ophalen op vertoon van de door beide partijen getekende plaatsingsovereenkomst. Er geldt een proeftijd van vier weken.

Moet u van ver komen, dan volgen wij een iets afwijkende procedure, zodat u niet onnodig hoeft te reizen.


Laat u zich niet afschrikken door bovenstaande procedure! Onze doelstelling is om het juiste dier bij de juiste baas te plaatsen; dit tot vreugde van zowel de nieuwe eigenaar als het dier. Het is immers niet de bedoeling dat u in de situatie terecht komt dat u weer afstand moet doen van het dier.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft omtrent bovenstaande procedure neem dan contact op met de Stichting.

Wilt u ons graag helpen?